รายชื่อสมาชิก6/3 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย รุ่น 92

 ห้อง ก.

เลขที่

ID No.

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อเล่น

Mail

1

33125

กฤษณชัย จำปีเพชร

เบสท์

best_best212@hotmail.com

2

33136

กิตติ   นิลผาย

เล็ก

kitti-nil@hotmail.com

3

33257

เดชา   ขุนเพชรพรรณ

เอี่ยว

 

4

33276

ทัศนัย   ทักษิณทร์

ทัศนัย

 

5

33277

ทิวธวัช   ผือโย

ทิว

the_tiew@hotmail.com

6

33371

พรสกล   บำรุงสานต์

อาร์ต(แข้)

art_kapcreation@hotmail.com

7

33461

วิชชานนท์   ประกอบ

บรีซ

giantbreeze@hotmail.com

8

33550

สุรเชษฐ์   บุญงอก

แบงค์

boboyakyman@hotmail.com

9

33554

เสกสรร   จัตุรัส

เสก,ตั้ม

gazeclub5@hotmail.com

10

33622

เอกพงษ์   ภักดีสมัย

ปุ๊

pu_machine4@hotmail.com

11

36135

ชินวัฒน์   จันทรบุตร

เบส,ชินจัง

frankie82005@hotmail.com

12

36142

ณัชพล   จตุเทน

หน่อง

 

13

36159

ทิวารัตน์   ประเสริฐสังข์

ตั๊ก

paradox_tak@hotmail.com

14

36167

ธีรพันธ์   อ้วนศรี

ธี